Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων Εκτύπωση

Στα πλαίσια του έργου έχουν τοποθετηθεί 70 θέσεις στάθμευσης συμβατικών ποδηλάτων πόλης προς εξυπηρέτηση των ποδηλατών σε διάφορα σημεία της πόλης και της νήσου των Ιωαννίνων. Οι βάσεις που τοποθετήθηκαν είναι κατάλληλες για χρήση σε υπαίθριο χώρο. Το μέγεθος των τροχών των συμβατικών ποδηλάτων είναι πλήρως συμβατό με τις βάσεις οι οποίες και έχουν κατασκευασθεί ώστε να υπάρχει και δυνατότητα εξυπηρέτησης των κυριοτέρων μοντέλων ποδηλάτων πόλης.