Τρόπος εγγραφής Εκτύπωση


Για την εγγραφή στο σύστημα, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα ποδήλατα, θα πρέπει να επισκευθείτε τον Δήμο Ιωαννιτών. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο υπάλληλο, για να συμπληρώσει την φόρμα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας μίσθωσης ποδηλάτων.

Μαζί σας θα πρέπει να έχετε αντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας σας και ένα αποδεικτικό κατοικίας σας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ).

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων χρήσης του συστήματος αποκτάτε την ηλεκτρονική κάρτα συνδρομητή, η οποία σας εξασφαλίζει πρόσβαση στο σύστημα.

 


Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ιωαννιτών διαθέτει τα ποδήλατα ΔΩΡΕΑΝ στους συνδρομητές. Ωστόσο, οι συνδρομητές είναι απολύτως υπεύθυνοι για την ορθή χρήση των ποδηλάτων και την επιστροφή τους πριν την παρέλευση του μέγιστου χρονικού ορίου χρήσης που έχει ορισθεί από τον Δήμο (μέγιστη χρήση ανά ενοικίαση 4 ώρες). Οι χρήστες πριν την παραλαβή ποδηλάτου οφείλουν να ελέγξουν τα ποδήλατα ως προς την κατάσταση τους και να βεβαιωθούν ότι λειτουργούν σωστά. Επίσης με την συμμετοχή τους στο σύστημα αποδέχονται τους όρους χρήσης του συστήματος και δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν ορθή χρήση του.