Όροι χρήσης της υπηρεσίας Εκτύπωση

Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ.  Καθορίζουν το πλαίσιο και τους κανόνες πρόσβασης και λειτουργίας. Η γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης είναι απαραίτητη πριν από την δοκιμή ή χρήση της υπηρεσίας καθώς η χρησιμοποίηση κοινόχρηστων ποδηλάτων χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη και για τους υπόλοιπους.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ