Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων

 

Πώς λειτουργεί


Υπολογισμός απόστασης

Μετακινήστε τους δείκτες στο χάρτη για να υπολογίσετε την απόσταση και το εκτιμώμενο χρόνο με ποδήλατο

Χρησιμοποιώ ποδήλατο...

Χρησιμοποιώ ποδήλατο...
Καθημερινά
89  34.2%
Μερικές φορές την εβδομάδα
69  26.5%
Σπάνια
44  16.9%
Ποτέ
43  16.5%
Μία φορά το μήνα
15  5.8%

Αριθμός Ψήφων  :  260
Πρώτη ψήφος  :  Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2009 14:18
Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 18:53

Άμεση Ενοικίαση


Συνέχισε έτσι και πάμε για Ολυμπιακούς!
Υπολογισμός θερμίδων





Newsletter

Ερωτηματολόγιο

Χρησιμοποιώ ποδήλατο...