Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων

 

Πώς λειτουργεί

Χρήσιμα Links


Υπολογισμός απόστασης

Μετακινήστε τους δείκτες στο χάρτη για να υπολογίσετε την απόσταση και το εκτιμώμενο χρόνο με ποδήλατο

Ορθή χρήση - Χρεώσεις PDF Εκτύπωση E-mail


Με την εγγραφή τους στο σύστημα οι δημότες αναγνωρίζουν τους όρους χρήσης του συστήματος και τους αποδέχονται πλήρως. Είναι επομένως υποχρεωμένοι να κάνουν καλή χρήση του συστήματος, να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την χρήση των ποδηλάτων και του συστήματος ώστε να μην τραυματιστούν ή να προκαλέσουν ατύχημα. Επίσης είναι σημαντικός ο σεβασμός στους κανόνες του συστήματος προκειμένου να είναι τα ποδήλατα σε καλή κατάσταση και να είναι διαθέσιμο το σύστημα για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης του συστήματος, η ενοικίαση των ποδηλάτων από τους συνδρομητές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ωστόσο ο μέγιστος χρόνος ενοικίασης είναι 4 ώρες.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, εφόσον το ποδήλατο δεν έχει επιστραφεί στους σταθμούς, θεωρείται ότι η μίσθωση του ποδηλάτου είναι καταχρηστική και επιβάλλονται χρεώσεις στον χρήστη καθώς και αποκλεισμός του από την περαιτέρω χρήση του συστήματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού παρακολούθησης, διαχειρίζονται το σύστημα και έχουν πρόσβαση στην κατάσταση λειτουργίας του και στα στατιστικά στοιχεία χρήσης.  Παράλληλα το παρόν portal θα εμπεριέχει συνεχές ενημερωτικό υλικό τόσο για την χρήση όσο και για την συντήρηση των ποδηλάτων ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών, μεθόδων, διαδρομών, και πρακτικών χρήσης των ποδηλατών.

 

 

Άμεση Ενοικίαση


Συνέχισε έτσι και πάμε για Ολυμπιακούς!
Υπολογισμός θερμίδων

Newsletter

Ερωτηματολόγιο

Χρησιμοποιώ ποδήλατο...